07
May

ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ

ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ … ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ….. ਜਾਂ ਲਈਆਂ…… ਲਾਕ...

Read More